nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Öttömös községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

  1. A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

352 919 862 Ft-ban

b) kiadási főösszegét

160 435 017 Ft-ban


állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

154 748 892 Ft-ban

b) a felhalmozási célú bevételeket

198 170 970 Ft-ban

c) a működési célú kiadásokat

141 448 366 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadásokat

18 986 651 Ft-ban


állapítja meg.


(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) részesedés vásárlás                                                                                                35 000 Ft

b) fogászati kezelőegység vásárlás                                                                          209 550 Ft 

c) számítástechnikai eszköz beszerzés (EFOP-3.7.3 pályázat)                               480 000 Ft

d) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tanyafejlesztési pályázatok)                     4 563 660 Ft

e) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)                                    5 776 477 Ft


(5) Az önkormányzat felújítási kiadásai:

a) tanyavillamosítás                                                                                            11 064 687 Ft


(6) Az Önkormányzat 2018. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi alaptevékenységének szabad maradványát

 –10 826 491 Ft-ban állapítja meg. A maradvány-kimutatást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi eredmény-kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. 


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül 10 fő,

b) engedélyezett létszám 11 fő,

c) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 30 fő.


9. §


Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete a kihirdetése napján lép hatályba.


                         dr. Dobó István                                            Erdélyi-Nagy Renáta

                            polgármester                                                           aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. május 30.


                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                                           aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
21.06 KB
2. számú melléklet
10.98 KB
3. számú melléklet
20.52 KB
4. számú melléklet
11.73 KB
5. számú melléklet
25.88 KB
6. számú melléklet
14.35 KB
7. számú melléklet
179.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!