nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-17 - 2017-05-30
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásd Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

            a) 120.399 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)  89.427 ezer Ft      költségvetési bevétellel

        ab)  30.972 ezer Ft     finanszírozási bevétellel


            b) 104.796 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  75.099 ezer Ft     költségvetési kiadással,

                    bb)  29.697 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 15.603 ezer forintban állapítja meg.

(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2015. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 605.579 ezer forintban határozza meg.

(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 85.954 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  72.575  ezer Ft     költségvetési bevétellel

ab)  13.379 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 71.506 ezer Ft kiadási főösszeggel

     ba)  41.809 ezer Ft     költségvetési kiadással,

            bb)  29.697 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(6) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 14.448 ezer forintban állapítja meg, melyből 13.000 ezer Ft-ot már tartalmaz a 2016. évi költségvetés. A fennmaradó 1.448 ezer beemelésre kerül a 2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(7)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 604.034 ezer forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 34.445 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa)  16.852  ezer Ft     költségvetési bevétellel

  ab)  17.593 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 33.290 ezer Ft kiadási főösszeggel

     ba)  33.290 ezer Ft     költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2015. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2015. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.155. ezer forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2015. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 1.545 ezer forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. §  A képviselő-testület 2015. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. §  Az önkormányzati 2015. december 31-én 1.536 ezer Ft csatorna-hitel állománnyal rendelkezik.


8. § (1) A Képviselő-testület a fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2015.évben nem volt.


Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet 2016. május 17-én lép hatályba.                                  

(2)  Egyidejűleg hatályát veszti az 5/2015. (V.28.) rendelet az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról és az 1/2015.(II.25.) rendelet az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről.


                                        


                        

                            Győry Tünde                                                                   Bortleki Istvánné

                            polgármester                                                                        jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.55 KB
2. melléklet
324.97 KB
3. melléklet
326.73 KB
4. melléklet
325.21 KB
5. melléklet
329.39 KB
6. melléklet
325.85 KB
7. melléklet
328.05 KB
8. melléklet
324.87 KB
9. melléklet
326.51 KB
10. melléklet
328.07 KB
11. melléklet
323.9 KB
12. melléklet
325.32 KB
13. melléklet
324.86 KB
14. melléklet
325.35 KB
15. melléklet
325.57 KB
16. melléklet
324.25 KB
17. melléklet
325.53 KB
18. melléklet
326.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!