nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-01-31 - 2017-02-01
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (I.30.) Ör. számú rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 7/2011. (II. 17.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 7/2011. (II. 17.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 3. § (1) bekezdés a.) és b.) pontjai az alábbiakra módosulnak:


„a.) hivatali helyiségben, az anyakönyvvezető munkaidején kívül történő házasságkötés esetén 20.000,- Ft.


b.) hivatali helyiségen kívüli helyszínen megrendezett házasságkötés esetén: 30.000,- Ft”


2. §

A R. 5. § (1) bekezdésének a.) és b.) pontjai az alábbiakra módosulnak:


„a.) hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményenként bruttó 15.000.- Ft összegű díj,

b.) hivatali helyiségben megtartott eseményenként bruttó 10.000.- Ft összegű díj, vagy
annak arányos része illeti meg.”


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!