nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2015 (V.11..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-12 - 2016-05-10
Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2015 (V.11..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:


105.663 E Ft

bevétellel

  72.280 E Ft

kiadással

  33.383 E Ft

maradvánnyal


jóváhagyja.


(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 6.,7,  és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §

(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi létszámát, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, maradvány-kimutatását, 9., 11. 14 számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 13 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a maradvány felhasználását a 14/b. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.


(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(5) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


4. § Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16. sz. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 163 737 E Ft-ban állapítja meg.


5. §

(1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs.


(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 12. számú melléklet szerint.


6. §

Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet, és az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kelt: Jászivány Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 29-i ülésén.Tari András   sk.                                                                                           Márkus Erika  sk.

   polgármester                                                                                                     jegyző
A kivonat hiteléül:
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015.      V.        hó    11.          nap


                                                                                                                                                     Márkus  Erika

                                                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
52.5 KB
2. számú melléklet
42.5 KB
3. számú melléklet
23.5 KB
3/1. számú melléklet
26.5 KB
4.6.11. számú melléklet
30.5 KB
5. számú melléklet
16.26 KB
7. számú melléklet
23 KB
8. számú melléklet
24.5 KB
9. 10. 12. számú melléklet
28 KB
13. számú melléklet
29 KB
14. számú melléklet
32.5 KB
14. számú melléklet/1
25.5 KB
15. számú melléklet
36.5 KB
16. számú melléklet
30 KB
17. számú melléklet
83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!