nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
9/2016 (IX.22..)
Hatályos:2016-10-01 -tól
9/2016 (IX.22..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. ( IX. 22. ) önkormányzati rendelete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. ( XII. 10. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. ( IX. 22. ) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület

filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. ( XII. 10. ) önkormányzati rendelete módosításárólVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatáról szóló 14/2013. ( XII. 10. ) önkormányzati rendelet 1. § ( 7 ) bekezdése és 1. melléklete. 


2.§ (1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.


Vérteskethely, 2016. szeptember 21.

Tóth János                              dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                    jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 22.

dr. Cserhalmi Antal

                                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!