nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-12-23 - 2017-12-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelet módosítására

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 2. § (1) bekezdésében a „70.000.- Ft-ot” szövegrész „80.000.- Ft-ot” szövegrészre módosul.


2. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a „2017. december 08. napjáig” szövegrész „2018. január 20. napjáig” szövegrészre módosul.


3. §

A R. 1. sz. mellékletében „A kérelem benyújtható: 2017. december 08-ig.” szöveg „A kérelem benyújtható: 2018. január 20-ig.” szövegre módosul.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!