nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-02-23 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az országos módszertani intézet véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra


2. §


(1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Gyöngyösoroszi településen egy vegyes körzetet, háziorvosi körzetet és házi gyermekorvosi körzetet határoz meg, mely működési területe megegyezik a település közigazgatási területével.


(2) A háziorvosi körzet és házi gyermekorvosi körzet székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147. A feladatellátás helye: 3211 Gyöngyösoroszi, Ady út 50. szám alatti orvosi rendelő.

                               

(3) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a Képviselő-testület a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának tagjaként, a Társulás által megbízott Dr. Petrovics és Társa Bt. útján biztosítja.


(4) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás székhelye: 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 1


3. §


(1) A Képviselő-testület a fogorvosi alapellátásra egy vegyes fogorvosi alapellátási körzetet (gyermek, felnőtt, valamint iskola, ifjúsági fogorvosi ellátás) határoz meg.


(2) A vegyes fogorvosi körzethez a Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján Fogorvosi Társulásának társulási megállapodásában meghatározott két település teljes közigazgatási területe tartozik:

a) Gyöngyöstarján,

b) Gyöngyösoroszi.


(3) A Képviselő-testület a fogorvosi körzet székhelyeként a feladatot mindenkor ellátó fogorvos székhelyét jelöli meg.


(4) A fogorvosi körzet székhelye a (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően 3200 Gyöngyös, Koháry út 3.


(5) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 3200 Gyöngyös, Batthyány út 21-23.


4. §

(1)A Képviselő-testület egy védőnői alapellátási körzetet határoz meg, melyet Gyöngyösoroszi teljes közigazgatási területe alkot.


(2) A körzet székelye: 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147. A feladatellátás helye: 3211 Gyöngyösoroszi, Ady út 50. szám alatti tanácsadó.


5.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 3211 Gyöngyösoroszi, Ady út 50. szám alatti orvosi rendelőben biztosít az önkormányzat.


6. §


(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI.27.) rendelete.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!