nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2019-05-29
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásd Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

       a) 171.896.911 Ft bevételi főösszeggel

     aa)  117.233.128 Ft    költségvetési bevétellel

ab)    54.663.783 Ft    finanszírozási bevétellel


       b) 138.153.258 Ft kiadási főösszeggel

            ba)  104.810.691 Ft    költségvetési kiadással,

                     bb)    33.342.567 Ft    finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 33.743.653 forintban állapítja meg.

(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2017. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 570.770.006 forintban határozza meg.

(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2017. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 124.274.245 Ft bevételi főösszeggel

     aa)  98.099.262 Ft      költségvetési bevétellel

ab)  26.174.983 Ft      finanszírozási bevétellel

b) 90.896.112 ezer Ft kiadási főösszeggel

            ba)  57.553.545 Ft      költségvetési kiadással,

                     bb)  33.342.567 Ft      finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

 (5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 33.378.133 forintban állapítja meg, melyet már tartalmaz a 2018. évi költségvetés.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 569.015.642 forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 47.622.666 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  19.133.866 Ft      költségvetési bevétellel

ab)  28.488.800 Ft      finanszírozási bevétellel

b) 47.257.146 Ft kiadási főösszeggel

    ba)  47.257.146 Ft      költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.                            

(3) Az Óvoda 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2017. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 365.520 forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2017. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 1.754.364 forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. § A képviselő-testület 2017. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § Az önkormányzati 2017. december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal.


8. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2017.évben nem volt.           


10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 19.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                  


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti az 5/2017. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi       gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2/2017.(III.07.) rendelet az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről.


                                        


                        

                            Győry Tünde                                                        Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
316.23 KB
2. melléklet
311.59 KB
3. melléklet
313.66 KB
4. melléklet
312 KB
5. melléklet
316.17 KB
6. melléklet
314.65 KB
7. melléklet
315.99 KB
8. melléklet
311.13 KB
9. melléklet
312.9 KB
10. melléklet
314.93 KB
11. melléklet
310.71 KB
12. melléklet
312.29 KB
13. melléklet
311.05 KB
14. melléklet
311.57 KB
15. melléklet
311.56 KB
16. melléklet
310.5 KB
17. melléklet
311.71 KB
18. melléklet
312.83 KB
19. melléklet
624 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!