nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-02-27 - 2018-02-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (II.26.) Ör. számú rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelet módosítására

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 24/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §


A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

(1) Az önkormányzat legfeljebb 5 m³ vissza nem térítendő természetbeni támogatást; tűzifát biztosíthat annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000.- Ft-ot és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona nincs.


2. §

Hatályát veszti a R. 5. § (2) bekezdése


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!