nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-09-29 - 2018-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 11. § (2) bekezdése ge) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[E § alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás:]

[g) fűtési időszakban szükséges tüzelőanyag beszerzése]

„ge) települési támogatásban részesülő

[személy részére.]


2. § A rendelet 11. § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Az önkormányzat a (3a) bekezdés szerinti ellátásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.”


3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!