nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2013-09-10 - 2017-05-04
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (IX. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJÁRÓL, TOVÁBBÁ AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 10/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 15/A § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdése.

2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ (2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként ]”

  1. külterületi helyszín esetén 24 400 forint/anyakönyvi esemény díjat,
  2. belterületi helyszín esetén 12 100 forint/anyakönyvi esemény díjat,”

[kell megfizetni.]

3. §        A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 7000 forint/anyakönyvi esemény díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik. „

4. §        A rendelet 4. § (1) bekezdésében „az Önkormányzat” szövegrész helyébe „a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép.

5. §    (1)      Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 5.

Nagy Károly

polgármester

Dr. Jakab Csaba

jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 9.

Gyöngyöstarján, 2013. szeptember 9.

Dr. Jakab Csaba

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!