nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.24.) rendelete
Hatályos:2015-09-24 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (IX.24.) rendelete
a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

16/2015. (XI.24.)  rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali időn kívüli engedélyezéséről,

és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §


A rendelet hatálya Akasztó Község illetékességi területén hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályaira terjed ki.


2.§


           E rendelet alkalmazásában:

(1)hivatali helyiség: az Akasztói Polgármesteri Hivatal (Akasztó, Fő utca 40.) hivatali helyisége;

(2)hivatali munkaidő: Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati  rendeletében a képviselőtestület hivatalára meghatározott általános munkarend.


3.§


       Házasság  hivatali helyiségen, illetve munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötés létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani. A kérelem e rendelet mellékletét képezi.4. §.


(1)A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kell fizetni.


(2)A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás igénybevevője 10.000,- forint díjat köteles megfizetni.

  1.   A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés  esetén a többletszolgáltatás   

         igénybevevője 20.000,- forint díjat köteles megfizetni.


  1.  A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat a házasságkötés előtt, a Polgármesteri Hivatal

        költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni és ezt igazolni kell.


  1. Nem kell a (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat megfizetni, ha a házasságkötésre – a házasuló

       egészségi állapota miatt – csak annak tartózkodási helyén kerülhet sor.


(6)   A közszolgálatban dolgozók a (2) és (3) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek.
5. §


  1. A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 6.000,- forint díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, eseményenként bruttó 4.000,- forint díjazás illeti meg.


  1. A nem  hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 10.000,- forint díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, eseményenként bruttó 6.000,- forint díjazás illeti meg.


6. §


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2)Hatályát veszti Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés 

      hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi 

     eljárásban fizetendő térítési díjakról szóló 4/2011. (II. 7.) önkormányzati rendelete

  

                       
                             Suhajda Antal                                                                  Varga Béláné

                             polgármester                                                                           jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Akasztó, 2015. szeptember 24.


                                                                                  Varga Béláné

                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!