nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (III.01.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-02 - 2016-03-02
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 101 873 ezer forintban állapítja meg.”


2. § A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. működési bevételek                                                                     70 691 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről               54 695 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                    14 888 ezer forint  

működési bevételek                                                                            613 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   495 ezer forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                14 275 ezer forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 10 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                       0 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         10 065 ezer forint

felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök értékesítése)      4 200 ezer forint”


3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                       73 790 ezer forint

személyi juttatások                                                                        33 608 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                          6 055 ezer forint

dologi kiadások                                                                             19 245 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           7 378 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                        7 504 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások                                                                 17 137 ezer forint

beruházások                                                                                   13 289 ezer forint

felújítások                                                                                        3 568 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      280 ezer forint”


4. § A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                                  16 907 ezer forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                            9 985 ezer forint

(fenntartva a költségvetési törvény pályázati lehetőségét a működőképesség megőrzésére)

költségvetési maradvány                                                                   6 922 ezer forint

ebből: működési maradvány                                      6 922 ezer forint

felhalmozási maradvány                                       0 ezer forint

 1. finanszírozási kiadások (nettósított int.fin. nélküli)                         10 946 ezer Ft

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          961 ezer Ft

hitelek, kölcsönök törlesztése                                                               9 985 ezer Ft”


5. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Az önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 101 613 ezer forintban állapítja meg.”


6. § A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 1. működési bevételek                                                                     70 468 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről               54 695 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                    14 888 ezer forint

működési bevételek                                                                           562  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   323 ezer forint

 1. felhalmozási bevételek                                                                14 275 ezer forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 10 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                       0 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         10 065 ezer forint

egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               4 200 ezer forint”

7. § A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                       59 282 ezer forint

személyi juttatások                                                                        25 315 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                          3 848 ezer forint

dologi kiadások                                                                             15 237 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           7 378 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                        7 504 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások 16 994 ezer forint                                                                                                                                  

beruházások                                                                                   13 146 ezer forint

felújítások                                                                                        3 568 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      280 ezer forint”


8. § A költségvetési rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

b) finanszírozási kiadások                                                               25 337 ezer forint

irányítószervi támogatás                                                                 14 391 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    961 ezer forint

hitelek, kölcsönök törlesztése                                                          9 985 ezer forint”


9. § A költségvetési rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 14 651 ezer forintban állapítja meg.


10. § A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


19. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. működési bevételek                                                                          223 ezer forint

működési bevételek                                                                             51  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   172 ezer forint”


11. § A költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


20. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. működési kiadások                                                                       14 508 ezer forint

személyi juttatások                                                                          8 293 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                           2 207 ezer forint

dologi kiadások                                                                                4 008 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  0 ezer forint

 1. felhalmozási kiadások                                                                      143 ezer forint

beruházások (kisértékű eszközbeszerzés)                                        143 ezer forint”


12. § A költségvetési rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„21. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként

 1. finanszírozási bevétel                                                                  14 428 ezer forint

irányítószervi támogatás                                                                 14 391 ezer forint

költségvetési maradvány                                                                        37 ezer forint

ebből: működési maradvány                                         37 ezer forint”


13. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


14. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.


15. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.


16. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


17. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.



Záró rendelkezések


18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
493.41 KB
1.1. melléklet
265.28 KB
1.2. melléklet
234.52 KB
2. melléklet
191.56 KB
3. melléklet
195.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!