nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
8/2016 (VIII.19..)
Hatályos:2016-09-01 - 2018-09-01
8/2016 (VIII.19..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pont tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:


a) Óvodás étkezés:  525 Ft/adag

b) Szociális étkezés házhoz szállítással: 690 Ft/adag


2.§ (1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti: 


1.      Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete.Vérteskethely, 2016. augusztus 18.

                    Tóth János                                                             dr. Cserhalmi Antal

                  polgármester                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 19.


dr. Cserhalmi Antal

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!