nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 - 2020-12-31
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 38/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1. §


A helyi adókról szóló 38/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„c) 1001 m2 adóalaptól 1100000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 2000 Ft/m2.”


2. §


A Rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„c) 1001 m2 adóalaptól 850000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 2000 Ft/m2.”


3. §


Hatályát veszti a Rendelet

a) 1/A. § 2.pontja és

b) 3. § (6) bekezdése.


4. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
            (: Dr. Nemény András sk:)                                  (: Dr. Károlyi Ákos sk:)

                     polgármester                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás a 41/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
20.47 KB
Vélemény a 41/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
740.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!