nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalaköveskút község önkormányzata képviselő testületének 4/2013 (V.1..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-29 -tól
Zalaköveskút község önkormányzata képviselő testületének 4/2013 (V.1..) önkormányzati rendelete
a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Zalaköveskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42. § 1. pontjában, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


  1. §

A rendelet hatálya Zalaköveskút Község Önkormányzata közigazgatási területén történő házasságkötésre terjed ki.


  1. §[1]

 Anyakönyvi esemény és az egyéb családi esemény lebonyolítása hivatali munkaidőn kívül -  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3.§ i.) pontjában meghatározott munkaszüneti nap kivételével- pénteki napon 15.00 órától 18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.


  1. §

(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A hivatali helyiségben a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolítása térítésmentes.

(3) A hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben lebonyolított házasságkötés térítésmentes.

(4) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítása térítésmentes.


  1. §

(1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 5.000,- Forint díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként 5.000,- Forint díjazás illeti meg.


  1. §

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.Zalaköveskút, 2013. április 30.

                       Tolnai István                                                         Dr. Bognár András

                       polgármester                                                                mb. jegyző

Kihirdetve:

Zalaköveskút, 2013. május 1.

                                                                                                      Dr. Bognár András

                                                                                                              mb. jegyző[1]

Módosította a 5/2017. ( III.28.) ÖR, hatályos 2017.03.29.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!