nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-28 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, valamint a 232/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el:


1. §


Az Ebesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


2. §


A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét Ebes Községi Önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ebes, 2019. június 26.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!