nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-30 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata

2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


  1. §


(1) A Képviselő-testület Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

448.283 e Ft bevétel

410.337 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:


Működési kiadások összesen:                         329.913 e Ft                                                  

melyből:

Felhalmozási kiadások összesen:                     80.424 e Ft

            melyből:


(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2. mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. – 4. melléklet tartalmazza.


  1. §


A közös hivatal 2014. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.101.749 e Ft-ban állapítja meg.


5. §


(1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzatműködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 7. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be.

(5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(6) A 10. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(7) A 11. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.


6. §


A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28. főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.


7. §


A rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
98.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!