nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2016 (VII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 12/2016 (VII.14.) önkormányzati rendelete
a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


2. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.


Tiszacsege, 2016. július 14..Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet 12_2016
132.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!