nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VIII.10.) rendelete
Hatályos:2016-08-10 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (VIII.10.) rendelete
Akasztó Község Képviselőtestületének a Szent István és a Fő utca térségének szabályozásáról szóló 6/2005. (IV.5.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Akasztó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Képviselőtestületének a Szent István és a Fő utca térségének szabályozásáról szóló 6/2005. (IV.5.) rendelete hatályon kívül helyezésérőlAkasztó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


(1) Akasztó Község Képviselőtestülete a Szent István és a Fő utca térségének szabályozásáról szóló 6/2005. (IV.5.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi.


2.§


  1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


       Suhajda Antal                                                                        Varga Béláné

                          polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


Kihirdetve: 2016. augusztus 10.

                                                                                  Varga Béláné

                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!