nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.29.) rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.29.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint Akasztó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1. §


A költségvetési rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                               338.964.000 Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                            3.058.000 Forint,

c) Működési kiadások                                                129.137.000 Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                             6.495.000 Forint.

e) Finanszírozási bevételek                                        38.088.000 Forint.

f) Finanszírozási kiadások                                        169.238.000 Forint.


(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                   6.750.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                  77.972.000 Forint.

c) Felhalmozási kiadások                                                868.000 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        72.872.000 Forint.


(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                   1.222.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                  10.939.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                221.000 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        10.077.000 Forint.


(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                   6.565.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                  27.825.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                373.000 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        21.729.000 Forint.


(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                   2.449.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                  72.496.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                285.000 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        71.198.000 Forint.


(6) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 1. melléklete tartalmazza.(7) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 2. melléklete tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 3. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 4. melléklete tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 5. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 6. melléklete tartalmazza.


3. §


Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványának összege összesen 77.123 ezer Forint. A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát az R. 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Suhajda Antal                                                                                    Varga Béláné

                            polgármester                                                                                       jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. május 29.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
31 KB
2. melléklet
30 KB
3. melléklet
30 KB
4. melléklet
30 KB
5. melléklet
30 KB
6. melléklet
33 KB
7. melléklet
21 KB
8. melléklet
19 KB
9. melléklet
19.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!