nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (XII. 06.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-07 - 2016-12-07
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (XII. 06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71 159 676 forintban állapítja meg.”


2. § A költségvetési rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                            64 500 396 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                          53 164 396 forint

közhatalmi bevételek                                                                                9 629 000 forint  

működési bevételek                                                                                  1 047 000 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                          660 000 forint”


3. § A költségvetési rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési kiadások                                                                             69 359 361 forint

személyi juttatások                                                                                 28 809 532 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    7 256 152 forint

dologi kiadások                                                                                      20 045 693 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     6 903 980 forint

egyéb működési célú kiadások                                                               6 344 004 forint”

                                                                                                                   

4. § A költségvetési rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) finanszírozási bevétel                                                                         5 859 000 forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                                                 0 forint

költségvetési maradvány                                                                        5 859 000 forint”


5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 70 783 176 forint.”


6. § A költségvetési rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                   64 145 896 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   53 164 396 forint

közhatalmi bevételek                                                                        9 629 000 forint

működési bevételek                                                                             846 500 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                   506 000 forint”


7. § A költségvetési rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési kiadások                                                                          53 531 086 forint

személyi juttatások                                                                                 19 521 932 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    4 675 450 forint

dologi kiadások                                                                                      16 085 720 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     6 903 980 forint

egyéb működési célú kiadások                                                               6 344 004 forint”


8. § A költségvetési rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 15 828 275 forint.”


9. § A költségvetési rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési bevételek                                                                               354 500 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                     200 500 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                          154 000 forint”


10. § A költségvetési rendelet 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) működési kiadások                                                                         15 828 275  forint

személyi juttatások                                                                                   9 287 600 forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                    2 580 702 forint

dologi kiadások                                                                                        3 959 973 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                             0 forint”


11. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) finanszírozási bevétel                                                                       15 473 775 forint

     irányítószervi támogatás összesen                                                          15 451 775 forint

     ebből:

         irányítószervi támogatás / állami – működési                                13 529 540 forint

                     irányítószervi támogatás / önk. – működési                                    1 922 235 forint

                     költségvetési maradvány                                                                    22 000 forint”


12. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


13. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.


14. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.


15. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


16. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
416.72 KB
1.1. melléklet
221.81 KB
1.2. melléklet
196.07 KB
2. melléklet
189.67 KB
3. melléklet
207.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!