nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015 (IX.28..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-09-29 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015 (IX.28..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.)  önkormányzati rendelet [továbbiakban: R.] 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki a megfelelő fórumokon képviseli a Bizottságot. Az elnök helyettesét a Képviselő-testület választja meg. A helyettes kizárólag választott képviselő lehet.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!