nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17.) rendelete
Hatályos:2014-12-17 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17.) rendelete
a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 6/1997. (VI.30) KT számú rendeletének módosításáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

      15/2014.(XII.17.) rendelete

 a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás

ellátásáról és igénybevételéről szóló

6/1997.(VI.30.) KT számú rendeletének módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló többször módosított 6/1997.(VI.30.) KT számú rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:


1. §


Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

                              Suhajda Antal                                                      Varga Béláné

                              polgármester                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014.12.17.                                                   

                                                           Varga Béláné

                                                                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet a 15/2014. (XII.17.) rendelethez
100.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!