nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-30 - 2017-05-01
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:


1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2017. január 1. napjától 2017. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:összesen 6.726.561 Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2017. évi költségvetésébe összesen

6.726.561 Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 1.202.567 Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 5.523.994 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelet


3. §


(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 2/b. melléklete e rendelet 2/b. melléklete szerint módosul.

(5) az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.


 4. §


E rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
34.33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!