nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2012. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-02-22 - 2014-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2012. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §            [2] A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire.
        
2. §             [3] A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:
    a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %, 
    b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 10 %.
        
3. §        (1)        A Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatali szervezet vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
    (2)        Jelen §-ban meghatározott juttatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület költségvetési rendeletében állapítja meg.
    (3)        Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselőtestület a juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy a megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.
    (4)        A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a képviselőtestület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra.
        
4. §        (1)        Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
    (2)        [4] Jelen rendelet 2. §-a 2014. december 31-én hatályát veszti.
    (3)        Hatályát veszti Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselőtestület a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2003. (VIII. 28.) rendelete.
    (4)        Hatályát veszti Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 1/2004. (II.20.) rendelete a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről.
    (5)        Hatályát veszti Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselőtestület 7/2002. (IV. 22.) rendelete az Önkormányzat Köztisztviselőit megillető juttatásokról.
    (6)        A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


Záradék:

[1] A 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2012. december 21.
[2] A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2013. május 4.
[3] Módosította a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2014. január 1-jén.
[4] Módosította a 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2014. február 22-én.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!