nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-30 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)                                                bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonújlak Község

Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére,                                                            annak bizottságára terjed ki.


  1. §


(1) A képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

87.110.288 Ft bevétel

53.024.092 Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a képviselő-testület   az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások összesen:                                       43.703.929 Ft                                                  

melyből:

Felhalmozási kiadások összesen:                               8.820.163 Ft

            melyből:

(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2.,2/A.,2/B. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 323.382.330 Ft-ban állapítja meg.


4. §

(1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 6. melléklet az önkormányzat egyszerűsített mérlegét tartalmazza.

(4) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(5) A 9. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be.

(6) A 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 13. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(10) A 14. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 2/B. és 2/C. mellékletek mutatják be.

5. §


A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 2 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.


6. §


(1) A rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet;

b) Balatonújlak Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 4/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
264 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!