nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-25 - 2015-08-25
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. §


(1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép


„ (2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.”


2. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!