nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-12-31
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó közszolgálati tisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal gesztorhivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020 évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.


2.§ (1) Ez a rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba

(2) Ez a rendelet 2021. január 01. napján hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!