nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 25/2017 (XI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-07 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 25/2017 (XI.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és a (2) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 1.594.173 ezer Ft költségvetési bevétellel, 

b) 1.637.158 ezer Ft költségvetési kiadással és

c) 42.985 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 223.330 ezer Ft a működési többlet és 266.315 ezer Ft a felhalmozási hiány.”


2.§


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.


3 .§


(1) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(2) A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.

(3) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép.

(4) A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép.

(5) A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép.

(6) A Rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép.

(7) A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklet lép.

(8) A Rendelet 31. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklet lép.

(9) A Rendelet 33. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklet lép.

(10) A Rendelet 34. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklet lép.


4.§


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. november 6.                          Szilágyi Sándor                                                                       dr. Bóné Mónika

                             polgármester                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_18_melléklet_25_2017
1.23 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!