nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2016. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2016. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép


2. §


(1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 11.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
17.5 KB
2. számú melléklet
13.55 KB
3. számú melléklet
17 KB
indoklás
12.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!