nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 13/2019 (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 13/2019 (IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

                  a.) 1.971.981.000 Ft költségvetési bevétellel,

                  b.) 2.482.934.000 Ft költségvetési kiadással és

                  c.) 510.953.000 Ft költségvetési hiánnyal

          állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 49.743.000 Ft a működési hiány és 461.210.000 Ft a felhalmozási hiány.”


2.§


(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.


3 .§


(9)   A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 28. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép.4.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2019. szeptember 30.            Szilágyi Sándor                                             Dr. Nagyné dr.Leel-Őssy Ildikó Piroska

              polgármester                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_14 melléklet
976.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!