nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról következőket rendeli el:


1.§


A R. 1/A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Illetményalap

1/A §

Az illetményalap összege 2020. évben 48.000.- Forint.”


2. §

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Illetménykiegészítés

2.§

(1) Az érettségivel rendelkező köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.”


3. §


Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 11.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
12.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!