nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013 (VI.3.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2013-06-03 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013 (VI.3.) Ör. számú rendelete
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos adatigénylés rendjéről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:


1. §


E rendelet alapján adat szolgáltatható a polgárok személyi adatait és lakcímét tartalmazó helyi nyilvántartásból a Képviselő-testület, a polgármester vagy a jegyző hatáskörébe utalt hatósági ügyekhez, illetve hatósági nyilvántartás vezetéséhez.


2. §


(1) Az adatszolgáltatást írásos megkeresés alapján lehet csak teljesíteni.


(2) A helyi nyilvántartásból csak az 1. §-ban megjelölt célra lehet adatot szolgáltatni kizárólag az alábbi adatokra vonatkozóan:

  1. természetes személyazonosító adatok és lakcímadatok,
  2. értesítési cím adatok,
  3. állampolgárság,
  4. családi állapot,
  5. a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye,
  6. a nem,
  7. a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje.

3. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


                Szabóné Karsai Mária sk.                                            Dr. Hajdu Miklós sk.

                          polgármester                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!