nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) rendelet módosításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§


Magyargéc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:”R”) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2014. évi költségvetését


291.137 ezer forint bevétellel

291.137 ezer forint kiadással


Ezen belül működési célú kiadást összesen:      253.559eFt

  1. a személyi juttatásokat                                 120.677eFt
  2. munkaadókat terhelő járulékokat                      20.395eFt
  3. a dologi kiadásokat                                        111.023eFt
  4. működési célra átadott pénzeszközöket             1.464eFt


A felhalmozási célú kiadásokat összesen:         33.578eFt

  1. felújítási kiadásokat                                      29.491eFt
  2. beruházások                                                 4.087eFt


Működési bevételeket:                                    258.273eFt


Felhalmozási bevételeket:                                 32.864eFt

  1. felhalmozási célú támogatás                         32.864eFt

összegekben állapítja meg.

2.§

A „R” 2§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A „R”1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A „R”2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A „R”3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A „R˝ 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


3.§

Záró rendelkezések


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23.21 KB
2. melléklet
31.69 KB
3. melléklet
33.53 KB
4. melléklet
24.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!