nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 25/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 25/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 17/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Az Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 17/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


  1. § Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba és az azt követő napon pedig hatályát veszti.


Tiszacsege, 2018. december 10.            Szilágyi Sándor                                                                     dr. Bóné Mónika

              polgármester                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet_25_2018
25.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!