nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 - 2019-05-30
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Tés Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

 a) 292.345.717 Ft bevételi főösszeggel

            aa)  241.272.507 Ft    költségvetési bevétellel

ab)    51.073.210 Ft    finanszírozási bevétellel

b) 118.036.315  Ft kiadási főösszeggel

   ba)  96.654.205 Ft      költségvetési kiadással,

            bb)  21.382.110 Ft      finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 174.309.402 forintban állapítja meg.

(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2017. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 663.106.252 forintban határozza meg.

(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2017. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 275.183.022 Ft bevételi főösszeggel

    aa)  241.091.394 Ft    költségvetési bevétellel

ab)    34.091.628 Ft       finanszírozási bevétellel

b) 100.942.351 Ft kiadási főösszeggel

            ba)  79.560.241 Ft      költségvetési kiadással,

                     bb)  21.382.110 Ft      finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási többletét a megnövekedett összegű maradványban mutatja ki.

(6) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 174.240.671 forintban állapítja meg, amelyet már tartalmaz a 2018. évi költségvetés.

(7)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 513.951 ezer forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Tési Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 17.162.695 Ft bevételi főösszeggel

            aa)       118.113 Ft      költségvetési bevétellel

ab)  16.981.582 Ft      finanszírozási bevétellel

b) 17.093.964 Ft kiadási főösszeggel

     ba) 17.093.964 Ft       költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Tési Napsugár Óvoda 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.                               

(3) Az Óvoda 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2017. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Tési Napsugár Óvoda 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 68.731  forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Tési Napsugár Óvoda 2017. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 68.731 forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Óvoda összevont 2017. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. §  A képviselő-testület 2017. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 17. melléklet szerint.


8. §  A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja a 2017.évben elkezdett Ipari Park létesítés és az Önkormányzati Épület energetikai felújítása  volt.             


10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 2/2017. (V.31.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi       gazdálkodásának zárszámadásáról és a 1/2017.(III.09.) rendelet az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről..


                   Fodor-Bödös István                                                       Borteleki Istvánné

                        polgármester                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
312.92 KB
2. melléklet
327.29 KB
3. melléklet
332.96 KB
4. melléklet
329.81 KB
5. melléklet
313.23 KB
6. melléklet
328.05 KB
7. melléklet
319.03 KB
8. melléklet
332.17 KB
9. melléklet
333.95 KB
10. melléklet
338.01 KB
11. melléklet
331.1 KB
12. melléklet
333.21 KB
13. melléklet
331.66 KB
14. melléklet
331.27 KB
15. melléklet
335.85 KB
16. melléklet
326.65 KB
17. melléklet
331.84 KB
18. melléklet
334.42 KB
19. melléklet
452.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!