nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017 (XII.22.) Ör. számú rendelete
az Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében, a 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárvaaz Ebesi Polgármester Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról következő rendeletet alkotja:


1.§

A R. 1/A §-a az alábbiakra módosul:


„Illetményalap

1/A §

Az illetményalap összege 2018. évben 46.000.- Forint.”


2. §

A R. 2. §-a az alábbiakra módosul:


„Illetménykiegészítés

2.§

(1) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évben a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.”


2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
             Szabóné Karsai Mária                                                          Dr. Hajdu Miklós

                     polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!