nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015 (III.31..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-04-01 - 2018-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015 (III.31..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében „A 62. év felettiek” szövegrész helyébe „Az idősek” szövegrész lép.


2. § Hatályát veszti a rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja.


3. § Hatályát veszti a rendelet 7. § (4)-(7) bekezdése.


4. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében a „8000 Ft” szövegrész helyébe a „3000 Ft. A támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.” szövegrész lép.


5. § Hatályát veszti a rendelet 10. § (4) bekezdésében a „A pályázatok benyújtása kizárólag az önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott űrlapon történhet.” szövegrész.


6. § A rendelet 12. § (1) bekezdésében a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szövegrész lép.


7. § A rendelet 13. § (1) bekezdésében a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szövegrész lép.


8. § A rendelet 14. § (1) bekezdésében a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szövegrész lép.


9. § A rendelet 15. § (1) bekezdésében a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szövegrész lép.


10. § A rendelet 16. § (1) bekezdésében a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szövegrész lép.


11. § A rendelet 17. § (1) bekezdésében a „10. §-ban” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szövegrész lép.


12. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!