nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 676 149 908 Ft-ban,

ezen belül:     

- személyi jellegű kiadások                                         46 941 698 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                      9 140 939 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                49 795 142 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                       8 603 591 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                97 351 278 Ft

- finanszírozási kiadások                                          424 947 324 Ft

- beruházások                                                              7 926 968 Ft

- felújítások                                                                29 184 600 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                            2 258 368 Ft


b) bevételi fő összegét 940 258 468 Ft-ban

            ezen belül:     

- önkormányzatok működési támogatásai             199 763 812 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                     40 710 071 Ft

- közhatalmi bevételek                                             21 668 835 Ft

- működési bevételek                                               24 129 294 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                       847 599 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                      86 993 533 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések               7 845 582 Ft

- lekötött bankbetétek megszüntetése                   340 000 000 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről     215 088 742 Ft

- felhalmozási bevételek                                            3 000 000 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      211 000 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 949 620 336 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2018. május 28.           Nagy László Péter                                                            Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyző
Záradék:


A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2018. május 29.

                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
19.12 KB
2. melléklet
17.37 KB
3. melléklet
12.9 KB
4. melléklet
12.96 KB
5. melléklet
12.29 KB
6. melléklet
11.67 KB
7. melléklet
11.05 KB
8. melléklet
16.7 KB
9. melléklet
15.15 KB
10. melléklet
12.35 KB
11. melléklet
12.53 KB
12. melléklet
13.11 KB
13. melléklet
12.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!