nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL SZÓLÓ 9/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) és 226. § (1) és (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §


A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségének (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire.”

  1. §


A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV.30.)

               önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


       „2. § A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 2016. évben


                a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,

                b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.”


  1. §


A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!