nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-17 - 2017-04-19
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege város közigazgatási területén a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, a névadó és a házassági évforduló tartására, valamint a házasságkötés megerősítésére.


2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

            1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

            2. családi esemény: a névadó, a házassági évforduló, házasságkötés megerősítése,

3. hivatali helyiség: a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) házasságkötő terme,

4. hivatali munkaidő: a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 30.) pont a) bekezdésében meghatározott munkaidő (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-13.30)

5. hivatali munkaidőn kívüli idő: hétfő-csütörtök: 16.00-18.00, péntek: 14.00-18.00, szombat: 9.00-18.00.


3. Az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításának rendje


3. § (1) Az anyakönyvi, valamint a családi események tartása hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívül is engedélyezhető.

(2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben és munkaidőn kívül is tartható anyakönyvi, vagy családi esemény.

(3) Hivatali helyiségen kívül akkor tartható anyakönyvi, vagy családi esemény, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható az esemény méltósága és nyilvánossága.


4. A többletszolgáltatás díja


4. § (1) Hivatali munkaidőben tartott anyakönyvi, vagy családi esemény térítésmentes.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény lebonyolításában való közreműködés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 25 000 forintot kell fizetni, míg családi esemény tartása esetén 15 000 forintot kell fizetni az önkormányzat részére.

5. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja 40 000 forint, míg névadó, házassági évforduló tartása, valamint házasságkötés megerősítése esetén 30 000 Ft.

(2) Amennyiben rendkívüli esemény – például közeli halállal fenyegető egészségi állapot – miatt kerül sor hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, abban az esetben a közreműködés térítésmentes.


5. A többletszolgáltatás díjának megfizetési módja


6. § (1) A többletszolgáltatás díját 5 munkanappal az anyakönyvi, vagy a családi esemény lebonyolítása előtt kell Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának költségvetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy a hivatal házi pénztárjába való személyes befizetéssel teljesíteni.

(2) Amennyiben az esemény megtartására nem kerül sor, a befizetett többletszolgáltatási díj írásbeli kérelemre visszafizetésre kerül.


6. Az anyakönyvvezetőt megillető összeg mértéke


7. § (1) A 2. § (2) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény esetén 15 000 forint, családi esemény esetén 7 500 forint illeti meg az anyakönyvvezetőt.

(2) A 3. § (1) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény esetén 25 000 forint, családi esemény esetén 15 000 Ft illeti meg az anyakönyvvezetőt.


7. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!