nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) rendelete
Akasztó Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint Akasztó Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesített

a)Kiadásait                          122.030.000  Forintban,

ezen belül:

aa)Működési kiadásait                                         109.227.000 Forintban,

ab)Felhalmozási kiadásait                                    12.803.000 Forintban,

b)Bevételeit                        318.089.000 Forintban,

ezen belül:

ba) Működési bevételeit                                           9.070.000 Forintban,

bb) Sajátos működési bevételeit                         119.390.000 Forintban,

bc) Működési támogatásait                                 149.679.000 Forintban,

bd) Egyéb működési bevételeit                             33.799.000 Forintban,

be) Felhalmozási bevételit                                      8.959.000 Forintban,

bf) Támogatási kölcsönök törlesztéseit                     936.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesített

c) Kiadásait                            73.007.000 Forintban,

ezen belül

ca) Működési kiadásait                                          72.849.000 Forintban,

cb) Felhalmozási kiadásait                                        158.000 Forintban,

d) Bevételeit                           6.787.000 Forintban.

ezen belül:

da) Működési bevételeit                                           6.787.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Faluház 2013. évi költségvetésének teljesített

e) Kiadásait                           12.104.000 Forintban,

ezen belül:

ea) Működési kiadásait                                          12.104.000 Forintban,

f) Bevételeit                            2.158.000 Forintban,

ezen belül:

fa) Működési bevételeit                                            2.158.000 Forintban,


A Képviselőtestület az Idősek Napközi Otthona 2013. évi költségvetésének teljesített

g) Kiadásait                           28.113.000 Forintban,

ezen belül:

ga) Működési kiadásait                                          28.113.000 Forintban,

h) Bevételeit                           5.550.000 Forintban,

ezen belül:

ha) Működési bevételeit                                           5.550.000 Forintban,


A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesített

i) Kiadásait                             78.744.000 Forintban,

ezen belül:

ia) Működési kiadásait                                           78.744.000 Forintban,

ib) Felhalmozási kiadásait                                         171.000 Forintban,

jl) Bevételeit                           1.900.000 Forintban,

ezen belül:

ja) Működési bevételeit                                             1.900.000 Forintban

állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele   23.231.000 Forint,

ezen belül:

Működési célú pénzmaradvány                                  23.231.000 Forint.


(5) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek eredeti és módosított költségvetési előirányzatait, illetve teljesített kiadásait és bevételeit összevontan, nettósított formában, előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint teljesített létszámkeretét az R. 1. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek eredeti és módosított költségvetési előirányzatait, illetve teljesített kiadásait és bevételeit önkormányzatra, illetve költségvetési szervekre megbontva, előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint teljesített létszámkeretét - költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát elkülönítve – az R. 2. melléklete tartalmazza.


3. §


Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványának összege összesen 44.586 ezer Forint. A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát az R. 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §


A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó központi támogatások költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Suhajda Antal                                                                                    Varga Béláné

                             polgármester                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
20 KB
2.számú melléklet
19 KB
2.számú melléklet
29.5 KB
2.számú melléklet
20.5 KB
2.számú melléklet
19 KB
2.számú melléklet
19 KB
3.számú melléklet
36.5 KB
3.számú melléklet
36.5 KB
3.számú melléklet
36.5 KB
3.számú melléklet
36.5 KB
3.számú melléklet
36.5 KB
3.számú melléklet
36 KB
4.számú melléklet
34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!