nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zselickisfalud község képviselő-testületének 3/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-28 -tól
Zselickisfalud község képviselő-testületének 3/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Zselickisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ figyelembe vételével, a 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:


1. §Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


     88.687.388 Ft bevétellel és

     31.815.600 Ft kiadással

jóváhagyja.2. §(1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A több éves kihatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.


3. §


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 56.871.788 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 45.997.137 Ft, alaptevékenység szabad pénzmaradványa 10.874.651 Ft.


4. §(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről az 3. § szerint gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
312.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!