nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-30 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 12011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Öttömös községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

136 505 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét

133 182 e Ft-ban


állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

136 505 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat

 117 186 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadásokat

15 996 e Ft-ban


állapítja meg.


(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai:


a) tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását                                                                     biztosító vontatott munkagép beszerzése                                                          1 715 e Ft

b) tanyagondnoki szolgálat fejlesztése                                                                         1 367 e Ft

c) tanyagondnoki gépjármű beszerzése                                                                     12 664 e Ft

d) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés                                                     250 e Ft


(5) Az Önkormányzat 2014. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi alaptevékenységének szabad maradványát 3 327 e Ft-ban állapítja meg. A maradvány-kimutatást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat részére mutatószámok, feladatmutatók alapján járó 2014. évi támogatásainak elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlegét a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi eredmény-kimutatását a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. 


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlaglétszám közfoglalkoztatottak nélkül 10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 31 fő.


9. §


Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete a kihirdetése napján lép hatályba.


                         dr. Dobó István                                                    Nagy Renáta

                            polgármester                                                            aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.                                                                                                       Nagy Renáta

                                                                                                            aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!