nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.6.) rendelete
Hatályos:2014-02-07 -tól
Akasztó Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.6.) rendelete
a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló rendelet módosításáról

Akasztó Önkormányzata Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló többször módosított 6/1997.(VI.30.) KT számú rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:


1. §


Az R. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatást Akasztó Község közigazgatási területének egészén a VADKERT-FILANT Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Betéti Társaság (székhelye: 6230 Soltvadkert, Rákóczi utca 29.) az R-ben meghatározott előírásoknak és szakmai követelményeinek megfelelően jogosult és köteles ellátni.”


2. §


Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

                              Suhajda Antal                                                      Varga Béláné

                              polgármester                                                          jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2014. február 6.


                                                 Varga Béláné

                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
114.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!