nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-27 - 2019-04-28
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:


1. § Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek2018. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 2.063.990 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 2.063.990 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.034.010 e    Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 79.387 e Ft.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 65.914 e Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 174.779 e Ft.”


2. § A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevételek

112 527

eFt

ab) Önkormányzat sajátos működési bevételei

446 896

eFt

ac) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   

84 449

eFt

ad) Támogatások, kiegészítések

182 764

eFt

ae) Támogatás értékű bevételek

76 377

eFt

af) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről

399 023

eFt

ag) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                     

11 511

eFt

ah) Működési célú átvett pénzeszközök                                        

5 000

eFt

ai) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

712 807

eFt

aj) Finanszírozási bevételek                                                         

2 656

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások

603 054

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások

1 132 731

eFt

bc) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

290 100

eFt

bd) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 589

eFt

be) Tartalék

536

eFt


(2)A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek

aa) Intézményi működési bevétel

800

eFt

ab) Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

1 155

eFt

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 504

eFt

ad) Önkormányzati támogatások

75 928

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások  

79 187

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások                                                

200

eFt


(3) Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek      

aa) Intézményi működési bevételek                                             

12 757

eFt

ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 854

eFt

ac) Önkormányzati támogatások

51 303

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások                                                                 

65 314

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások                                                         

600

eFt


(4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a) Bevételek  

aa) Intézményi működési bevételek                                                   

5 295

eFt

ab) Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5 454

eFt

ac) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 162

eFt

ad) Önkormányzati támogatás                                                        

162 868

eFt


b) Kiadások

ba) Működési kiadások                                                                   

167 605

eFt

bb) Felhalmozási célú kiadások                                                             

7 174

eFt


3.§ A R. 3.§-ban jelölt 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14., 15. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. számú mellékletei lépnek.


4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. április 24.Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
110.43 KB
2. sz. melléklet
109.96 KB
3. sz. melléklet
121.87 KB
4. sz. melléklet
90 KB
5. sz. melléklet
82.98 KB
6. sz. melléklet
86.05 KB
7. sz. melléklet
118.77 KB
8. sz. melléklet
83.34 KB
9. sz. melléklet
82.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!