nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.)
Hatályos:2017-05-31 -tól
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.)
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       63 771 e Ft-ban,

         

       b)    kiadásainak főösszegét                         66 123 e Ft-ban,

    

       c)   a pénzmaradvány összegét                   - 2 352 e Ft-ban

             

  hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2. és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (3) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (4) A képviselő-testület a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


      6.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. és 11. mellékletben foglaltak szerint             hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

     225.567 e Ft összegben hagyja jóvá.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

    

      9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló   1/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelete.

                Veinperlné Kovács Andrea                                     Feketéné Esztergályos Hilda        

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2017. 05. 30-án.                                                                                          Feketéné Esztergályos Hilda

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1,1.2,1.3 mellélklet
3.95 MB
2.1,2.2 melléklet
1.06 MB
3. melléklet
1.58 MB
4. melléklet
1.47 MB
5. melléklet
364.83 KB
6. melléklet
348.53 KB
7. melléklet
315.97 KB
8.melléklet
1.01 MB
9.melléklet
336.78 KB
10.melléklet
845.23 KB
11.melléklet
288.49 KB
12.melléklet
240.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!