nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zselickisfalud község képviselő-testületének 5/2016 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-24 -tól
Zselickisfalud község képviselő-testületének 5/2016 (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Zselickisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ figyelembe vételével, a 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:


1. §Zselickisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


     39.740 ezer Ft bevétellel és

     34.112 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.


2. §(1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A több éves kihatású döntések bemutatását 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 7. számú melléklet mutatja be.

(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.


3. §


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványa 5.628 ezer Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 278 ezer Ft, szabad pénzmaradványa 5.350 ezer Ft.


4. §(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzaton történő átvezetéséről az 3. § szerint gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
175.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!