nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 - 2016-05-27
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságára.A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


  1. A Képviselő- testület a helyi Önkormányzat a 2014. évi teljesített költségvetési


a.) kiadási főösszegét                   106.521 ezer Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét                 132.035 ezer Ft-ban hagyja jóvá.3.§


  1. Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek teljesítését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. A 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatainak teljesítését előirányzat csoportonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A támogatásértékű működési pénzeszköz átadások teljesítése:

a.) Működési célú pénzeszköz átadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

b.) Felhalmozási pénzeszköz átadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§


A 2014. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§


Az önkormányzat teljesített közvetett támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§


A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen mutatja be a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítés mérlegét.


7.§


Az önkormányzat tényleges összesített létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá


8.§


Az önkormányzat több évre szóló kötelezettségvállalását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§


Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználását 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§


Az önkormányzat általános- és céltartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


Az önkormányzat 2014. évi támogatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §


Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


13. §


Az önkormányzat vagyonát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. §


Európai Uniós pályázattal megvalósuló fejlesztése 2014. évben nem volt az önkormányzatnak.


15. §


Az önkormányzat tartós részesedései:


Alföldi víz                                      4.144.000 Ft

Gyomaközszolg. Kft.                        250.000 Ft

Regionális Hulladékkezelő Kft           740.000 Ft

Hulladékgazd. Nonprofit Kft.                38.000 Ft


16. §


Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.
  2.  Hatályát veszti:
  1. 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről,
  2. 10/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról.


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
310.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!